CSV 2 haalt 7 matchpunten uit 7 wedstrijden

Woensdag 12 maart speelde CSV 2 zijn laatste wedstrijd uit tegen SO Rottterdam5.

Op bord 5 was Rob weer goed op dreef, binnen de kortste keren werd zijn tegenstander geconfronteerd  met een aanval op alle fronten.  Het creatieve spel van Rob had snel resultaat (1-0).

Derk oefende via open lijnen al snel druk op de stelling van Wim Vreeburg.  In een poging zijn spel te bevrijden speelde Wim een pion naar voren, maar dat leverde Derk een pion en 2 paarden tegen een toren op. Mat volgde snel (2-0).

Harry had in de opening al snel het nadeel van met zwart spelen opgeheven. Hij oefende druk uit en zijn tegenstander zag over het hoofd dat hij via een kleine combinatie een stuk zou verliezen. Harry drukte meteen door en won direct (3-0).

Rob op het derde bord speelde weer zorgvuldig (hij zag wel kwaliteitswinst over het hoofd).  Rob kreeg een voordelig eindspel van 6 pionnen en een toren tegen 5 pionnen en een toren.  Hij ruilde de torens en bleek de tempodwang die vervolgens ontstond goed ingeschat te hebben (4-0).

Hans had een opening die tot een ingewikkelde stelling leidde. Zijn tegenstander Cor Verschoor kon oprukken op de damevleugel, waardoor Hans een kwaliteit achter raakte in een inferieure stelling. Het verlies was niet meer te vermijden (4-1).

Mark had een partij waarbij de directe confrontatie lang uitbleef (elk 8 pionnen die elkaar niet raakten). Mark had het loperpaar. Door een foutje verkreeg zijn tegenstander het initiatief; echter in zijn optimisme liet die zijn toren kwetsbaar in de verdediging van Mark staan. Via een dreiging op de achterste rij en een tussenschaak kon Mark die toren nemen (5-1).

Thomas tegen Ron van Leeuwen was een partij met wisselend initiatief, maar toen er een stelling overbleef met pionnen en elk 2 torens was het duidelijk dat Thomas het niet kon houden (5-2).

Arjan zette zijn partij rustig op. Zijn tegenstander rokeert lang en Arjan probeerde een aanval op te zetten tegen de koning. Helaas had Arjan te weinig manouvreerruimte om echt iets uit te richten. Omdat Arjan een loper en een paard had die niet goed geactiveerd konden worden leek de partij steeds meer te kantelen naar zijn tegenstander. Beiden kwamen in tijdnood en René Geuskens ziet een penning over het hoofd waardoor hij een pion verliest. In een remiseachtige stelling gaat René door zijn klok. Eindstand 6-2.

Dit seizoen domineerde CSV2 geheel de competitie. Rob van de Bosse scoorde 7 uit 7 en Arjan 6 1/2 uit 7. Beiden met een TPR van 2000. Alle spelers eindigden boven de 50%. De vooruitzichten met dit stabiele team zijn m.i.z. voor het volgend jaar in de 2e klasse uitstekend. Als teamleider dacht ik sommige dingen, in partijen, beter te hebben gezien dan de speler in kwestie; over het algemeen ten onrechte. Het was erg leuk om de partijen zo intensief te volgen.