De Pionier 1 tegen CSV 2

We moesten de wedstrijd tegen deze sterke tegenstander winnen om nog kans te maken op promotie. Hun eerste bordspeler had een rating van maar liefst 2144 en de vraag was of we een tactische opstelling zouden kiezen. Bij het overleg gaf Walter aan dit wel een uitdaging te vinden en mocht hij daarom zijn krachten meten.

Bonne Faber tegen Rob Docter op bord 6 oefende druk uit op de zwarte velden van Rob en Rob moest ruilen naar een eindspel waarin hij een slechte loper en een zwakke geïsoleerde d-pion had en zijn tegenstander een actief paard. Dit was voor Rob niet te houden (1-0 voor de Pionier).

Thomas op bord 8 offerde in de opening een pion. Het initiatief wat hij daardoor kreeg fluctueerde, maar toen kon Thomas 2 stukken voor een toren krijgen en maakte Thomas het snel uit (1-1).

Harry had een rustige stelling met een symmetrische pionnenstructuur, maar leek wat zwak op de witte velden. Vervolgens belandde hij in een eindspel waarin hij een paard (tegen loper) en 2 geisoleerde pionnen had. Ook voor hem was dit niet te houden (2-1).

Hans op bord 7 zette Fred van Wieringen onder druk en won uiteindelijk een pion maar was toen beland in een pionnen eindspel met 4 torens dat hij niet kon winnen (2 1/2 – 1 1/2).

De partij van Mark bleef in evenwicht en bij een eindspel met ongelijke lopers was remise onvermijdelijk (3-2.

Op dit moment leek het dat we de wedstrijd zouden verliezen.

Arjan op bord 2 had een partij waarin remise (in een éénvoudige stelling) waarschijnlijk de uitkomst zou zijn maar ik verzocht Arjan nog even te wachten met remise aanbieden. Arjan wist de stelling enigszins te compliceren en kon toen een pion winnen met een eindspel van dame en loper tegen dame en loper tot gevolg. Jan van Dam gaf hem de gelegenheid dameruil af te dwingen waarna Arjan éénvoudig won.

Op bord 4 vertoonde Rob van de Bosse weer zijn kunnen. Hij verkreeg een dame eindspel (met weinig tijd op de klok) met eerst 1 toen 2 pionnen meer. Rob voerde op een listige manier de druk op en kon tenslotte de laatste stukken ruilen waarna hij won.

De partij van de avond vond plaats op bord 1. Walter met een rating van 1610 tegen Ernstjan Pluim Mentz met een rating van 2144. Op zet 4 offerde Walter (met wit) in een vrij ongebruikelijke opening een pion. Ik zag geen echte compensatie, zijn tegenstander ook niet. Ernstjan ging rustig verder met zijn ontwikkeling maar Walter wist dreigingen te scheppen en kreeg de gelegenheid pion h7 met zijn loper te nemen met schaak. Misschien had Ernstjan de mooie wijze waarop Walter daarna zijn toren naar de h-lijn kon brengen niet gezien. Walter kon echter, waarschijnlijk mede door tijdnood, zijn mataanval niet bekronen met het behalen van voordeel en belandde in een eindspel met paard en toren en een pion minder. Hij bleef toch zeer actief spelen een kon de kwaliteit winnen en daarna zijn pion laten door lopen met een prachtige winst tot gevolg!!!

Eindstand 5-3 in ons voordeel.