Jaarverslagen sinds 2004 toegevoegd

Op de jaarverslagen pagina zijn de jaarverslagen sinds 2004 toegevoegd. Als je op een van links klikt, opent deze in hetzelfde scherm het jaarverslag. Met de terugknop van je webbrowser kom je weer terug op de site zelf.

NB Mochten er leden/oudleden zijn die thuis in hun schaakarchief oudere verslagen hebben, we willen deze graag op de site bijplaatsen. Laat dit even weten op een van de schaakavonden, of via een mail naar menno@stigter.eu of voorzittercsv@gmail.com, we zullen dan de oude verslagen inscannen en het archief compleet maken.